Menu Close

Voortgang en Logo


Nog één jaar voordat de voorstelling opgevoerd wordt. Of moeten we schrijven ‘nog maar één jaar’. Het beloofd een druk jaar te worden met de voorbereidingen van de openluchtvoorstelling 16.

Deze periode is er met toewijding aandacht voor de gebeurtenissen in WOII. In de regio Westerkwartier is dit herkenbaar door het tonen van documentaires en het presenteren van een maquette van de radarstelling Löwe. Op 4 mei zal de Dodenherdenking bij de Romaanse kerk naast een erewacht van Defensie bij het monument ook een cameraploeg filmopnamen maken ten behoeve van een documentaire.


Begroting

Om de voorstelling te organiseren zal er budget bijeen gebracht moeten worden. Er zijn verschillende overheden, fondsen en organisaties die dergelijk voorstellingen steunen met een bijdrage. De meeste aanvragen zijn inmiddels verstuurd. Momenteel hebben we een toezegging mogen ontvangen voor 52% van de begroting. We wachten de overige aanvragen af en als de voortgangsmeter in het groen zit geven we een definitief startschot. Zodra de begroting rond is zullen alle verstrekkers worden genoemd op de website.


Logo 16

Ondanks de begroting niet volledig is gaan we door met de voorbereidingen. Om de openluchtvoorstelling herkenbaar te maken hebben we gewerkt aan een logo. Met dank aan Oorlogs- en verzetcentrum Groningen maken we gebruik van de bekende afbeelding met de pasfoto’s van de 16 mannen.


Script

Nico van der Wijk heeft direct na de eerste gesprekken onderzoek gedaan en de synopsis/verhaallijn van 14 A4’s geschreven. Dit geeft de interesse van Nico al aan, aangezien er voor het projectplan slechts 1 A4 nodig was.

In de verhaallijn wordt de gebeurtenis rondom 3 mei 1943 vanuit beide perspectieven bekeken. Ook krijgen de 16 mannen vanzelfsprekend een prominente plaats in de voorstelling.

Na de eerste positieve signalen omtrent de begroting is hij reeds gestart met het schrijven van het script. Zodra hier vorderingen in zijn zal de werkgroep worden gevraagd het script van te voren door te nemen. Dit om mogelijke onjuistheden of ongepaste gevoeligheden te voorkomen.

Mochten er vragen en/of ideeën zijn laat het weten via [email protected] of 06-41667539.